MU Uy Long | TEST: 02/03 - OPEN: 04/03

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 MU UL DK 0944644644 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn.
2 MU UL XN 0944644644 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản.
3 MU UL HUY 0944644644 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
4 MU UL MSAT 0944644644 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
5 MU UL MK1 0944644644 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
6 MU UL MK2 0944644644 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
7 MU UL KHOATK 0944644644 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
8 MU UL MOKHOATK 0944644644 Mở khóa tài khoản 2.000đ
9 MU UL 7ID 0944644644 Lấy 7 số ID 2.000đ
10 MU UL TLBM 0944644644 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
11 MU UL KHOADO 0944644644 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 MU UL MOKHOADO 0944644644 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
13 MU UL KHOAGD 0944644644 Khóa chức năng giao dịch trong game của tài khoản 2.000đ
14 MU UL MOKHOAGD 0944644644 Mở khóa chức năng giao dịch trong game 2.000đ
15 MU UL DOISO SỐĐTMỚI 0944644644 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
16 MU UL ODP 0944644644 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa GD Item 2.000đ
17 MU UL CODE TANTHU 0944644644 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ
18 MU UL CODE RS 0944644644 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 0đ - 5.000đ
19 MU UL CODE JW 0944644644 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây